www.moedigemoedersspakenburg.com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom

Stichting 'Moedige Moeders' is opgericht na een uitzending over verslavingsproblemen van de Lokale Omroep Spakenburg. Enkele moeders hadden er al veel langer moeite mee om lijdzaam toe te zien hoe hun kinderen door drugs te gronde werden gericht.

Moedige Moeders richt zich met haar activiteiten op de gemeente Bunschoten-Spakenburg.

Over Ons
Tinie de Graaf greep de oproep van de LOS aan om te starten met een plaatselijke afdeling Moedige Moeders. Al snel kwamen er meer moeders en inmiddels is de Stichting Moedige Moeders Bunschoten opgericht.

Onze Doelen
De moeders maar ook de vaders zetten zich er actief voor in:
- dat hun kinderen worden geholpen van hun verslaving af te komen;
- dat jongeren die nog geen drugs gebruiken, minder risico lopen om met drugs in aanraking te komen

Activiteiten
De moeders bieden de volgende activiteiten en voorzieningen:
- maandelijkse informatie- en gespreksavonden voor familieleden van drugsgebruikers en allen die geinteresseerd zijn;
- samenwerking met de betere instellingen voor verslavingszorg;
- voorlichting voor de schoolgaande jeugd, aan catechisatiegroepen, vrouwenverenigingen, etc, en aan de lokale bevolking door moeders en regelmatig door Spakenburgse ervaringsdeskundigen;
- informatievoorziening via de 'Moedige Moeders' telefoon, de website en de lokale media.

Als u ons financieel wilt steunen, dan kan dat door een bijdrage over te maken op bankrekeningnummer: NL20RABO 031.24.17.780 tnv Moedige Moeders

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu